Uddelingspolitik

Bestyrelsen fastlægger på hvert årsmøde på grundlag af det budgetterede årsresultat et maksimum
beløb der kan uddeles i overensstemmelse med fondens formål der er, efter bestyrelsens frie skøn, at
yde økonomisk støtte til fremme af dansk/amerikanske forbindelser og til forskning i smertestillende
midler og metoder af enhver art og til vedligeholdelse af kirken i Øster Lindet. Fondens formål er
almennyttigt.

Bestyrelsen har for tiden prioriteret danske studieansøgninger (ikke PhD) til University of Washington Seattle højest med et beløb på
3.000 USD, og sekundært inden for rådighedsbeløbet danske ansøgninger til andre amerikanske
Uddannelsesinstitutioner (herunder særligt University of Wisconsin, Madison) på videregående niveau, eller til erhvervsuddannelser med samme legatbeløb.
Størrelsen kan fraviges i enkelte tilfælde.

BEMÆRK: på grund af likviditetsmangel vil der næppe være midler til andre end de der søger til UWA og Madison.

Da vi modtager en del flere ansøgninger end dem vi kan yde støtte til, vil det være en fordel at ansøge tidligt

Legater inden for hver kategori tildeles overordnet efter det tidspunkt hvor de blev modtaget (først til mølle…).

Bemærk endelig at bestyrelsen har vedtaget, at ansøgninger der ikke opfylder de krævede betingelser afvises uden behandling, med mindre begrundelse for afvigelsen medfølger.