Uddelingspolitik

Bestyrelsen fastlægger på hvert årsmøde på grundlag af det budgetterede årsresultat et maksimum
beløb der kan uddeles i overensstemmelse med fondens formål der er, efter bestyrelsens frie skøn, at
yde økonomisk støtte til fremme af dansk/amerikanske forbindelser og til forskning i smertestillende
midler og metoder af enhver art og til vedligeholdelse af kirken i Øster Lindet. Fondens formål er
almennyttigt.

Bestyrelsen har for tiden prioriteret danske studieansøgninger til University of Washington Seattle højest med et beløb på
3.000 USD, og sekundært inden for rådighedsbeløbet danske ansøgninger til andre amerikanske
Uddannelsesinstitutioner (herunder særligt University of Wisconsin, Madison) på videregående niveau, eller til erhvervsuddannelser med samme legatbeløb.
Størrelsen kan fraviges i enkelte tilfælde.